ვიდეოში სპეციალური, ჰექსაგონური დანით ჭრიან ნამცხვარს და შედეგი ეს პატარა გეომეტრიულ-კულინარიული სასწაულია.

ვიდეოს ავტორმა ისიც ატვირთა, როგორ დაამზადა ჰექსაგონური დანა